Плевенчанинът, диагностициран с коронавирус не е пътувал в чужбина

Пациентите, диагностицирани с коронавирус не отговарят на профила – че са пътували и имат връзка с рискови дестинации. Жената е самотноживееща.

Ще се установява кой е т.нар. пациент нула – човекът, който евентуално го е „внесъл“ отвън.

И двамата пациенти са повече от няколко дни в отделенията, които са под карантина и няма да бъдат местени в София.

„Те са в инфекциозни отделения, не са в обикновени отделения. Колегите са били достатъчно разумни, за да се защитят“, изтъкна генерал-майор Венцислав Мутафчийски.

Подобни публикации